EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Optimization of the Mars ionospheric radio occultation retrieval
JunYi Wang, XinAn Yue, Yong Wei, WeiXing Wan
2018, 2(4): 292-302. doi: 10.26464/epp2018027
Keywords: Mars, ionosphere, radio occultation, electron density
Recent investigations of the near-Mars space environment by the planetary aeronomy and space physics community in China
Jun Cui, ZhaoJin Rong, Yong Wei, YuMing Wang
2020, 4(1): 1-3. doi: 10.26464/epp2020001
Keywords: Mars, Venus, exosphere, ionosphere, magnetosphere
Photoelectron pitch angle distribution near Mars and implications on cross terminator magnetic field connectivity
YuTian Cao, Jun Cui, XiaoShu Wu, JiaHao Zhong
2020, 4(1): 17-22. doi: 10.26464/epp2020008
Keywords: Mars, MAVEN, photoelectron, Day-to-night transport
A MAVEN investigation of O++ in the dayside Martian ionosphere
Hao Gu, Jun Cui, ZhaoGuo He, JiaHao Zhong
2020, 4(1): 11-16. doi: 10.26464/epp2020009
Keywords: Mars, ionosphere, doubly ionized oxygen, MAVEN
Impact of surface Albedo on Martian photochemistry
Deepak Singh
2020, 4(3): 206-211. doi: 10.26464/epp2020025
Keywords: Mars, Albedo, snow, photochemistry, climate modelling
Response of photoelectron peaks in the Martian ionosphere to solar EUV/X-ray irradiance
XiaoShu Wu, Jun Cui, YuTian Cao, WeiQin Sun, Qiong Luo, BinBin Ni
doi: 10.26464/epp2020035
Keywords: Mars, ionosphere, photoelectron, solar irradiance, MAVEN
Variability of the Martian ionosphere from the MAVEN Radio Occultation Science Experiment
MeiJuan Yao, Jun Cui, XiaoShu Wu, YingYing Huang, WenRui Wang
2019, 3(4): 283-289. doi: 10.26464/epp2019029
Keywords: Mars, planetary ionospheres, radio occultation
Photoelectron balance in the dayside Martian upper atmosphere
XiaoShu Wu, Jun Cui, Jiang Yu, LiJuan Liu, ZhenJun Zhou
2019, 3(5): 373-379. doi: 10.26464/epp2019038
Keywords: Mars, Photoelectron, MAVEN
The variations of the Martian exobase altitude
MengHao Fu, Jun Cui, XiaoShu Wu, ZhaoPeng Wu, Jing Li
2020, 4(1): 4-10. doi: 10.26464/epp2020010
Keywords: Mars, Exobase, MAVEN
An ICME impact on the Martian hydrogen corona
Qi Xu, XiaoJun Xu, Qing Chang, JiaYing Xu, Jing Wang, YuDong Ye
2020, 4(1): 38-44. doi: 10.26464/epp2020006
Keywords: Mars, hydrogen corona, ICME

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net