EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Solar control of CO2 + ultraviolet doublet emission on Mars
ZiChuan Li, Jun Cui, Jing Li, XiaoShu Wu, JiaHao Zhong, FaYu Jiang
2020, 4(6): 543-549. doi: 10.26464/epp2020064
Keywords: Mars, dayglow, CO2 +, MAVEN

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net