EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Statistical properties of kinetic-scale magnetic holes in terrestrial space
ShuTao Yao, ZongShun Yue, QuanQi Shi, Alexander William Degeling, HuiShan Fu, AnMin Tian, Hui Zhang, Andrew Vu, RuiLong Guo, ZhongHua Yao, Ji Liu, Qiu-Gang Zong, XuZhi Zhou, JingHuan Li, WenYa Li, HongQiao Hu, YangYang Liu, WeiJie Sun
2021, 5(1): 63-72. doi: 10.26464/epp2021011
Keywords: kinetic scale, magnetic hole, magnetic dip, electron vortex, turbulence
Upstream proton cyclotron waves: occurrence and amplitude dependence on IMF cone angle at Mars — from MAVEN observations
Di Liu, ZhongHua Yao, Yong Wei, ZhaoJin Rong, LiCan Shan, Stiepen Arnaud, Espley Jared, HanYing Wei, WeiXing Wan
2020, 4(1): 51-61. doi: 10.26464/epp2020002
Keywords: ion pickup, proton cyclotron waves, Martian exosphere
Observations of loading-unloading process at Saturn’s distant magnetotail
ZhongHua Yao
2017, 1(1): 53-57. doi: 10.26464/epp2017007
Keywords: saturn magnetosphere, loading-unloading process, magnetic reconnection, dipolarization

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net