EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Calibration of Mars Energetic Particle Analyzer (MEPA)
ShuWen Tang, Yi Wang, HongYun Zhao, Fang Fang, Yi Qian, YongJie Zhang, HaiBo Yang, CunHui Li, Qiang Fu, Jie Kong, XiangYu Hu, Hong Su, ZhiYu Sun, YuHong Yu, BaoMing Zhang, Yu Sun, ZhiPeng Sun
2020, 4(4): 355-363. doi: 10.26464/epp2020055
Keywords: Mars, Tianwen-1, MEPA, calibration

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net