EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

On the loss mechanisms of radiation belt electron dropouts during the 12 September 2014 geomagnetic storm
Xin Ma, Zheng Xiang, BinBin Ni, Song Fu, Xing Cao, Man Hua, DeYu Guo, YingJie Guo, XuDong Gu, ZeYuan Liu, Qi Zhu
2020, 4(6): 598-610. doi: 10.26464/epp2020060
Keywords: radiation belt electron flux dropouts, geomagnetic storm, electron phase space density, magnetopause shadowing, wave–particle interactions
An empirical model of the global distribution of plasmaspheric hiss based on Van Allen Probes EMFISIS measurements
JingZhi Wang, Qi Zhu, XuDong Gu, Song Fu, JianGuang Guo, XiaoXin Zhang, Juan Yi, YingJie Guo, BinBin Ni, Zheng Xiang
2020, 4(3): 246-265. doi: 10.26464/epp2020034
Keywords: hiss, Van Allen Probes, global model

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net