EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Poleward-moving recurrent auroral arcs associated with impulse-excited standing hydromagnetic waves
HuaYu Zhao, Xu-Zhi Zhou, Ying Liu, Qiu-Gang Zong, Robert Rankin, YongFu Wang, QuanQi Shi, Xiao-Chen Shen, Jie Ren, Han Liu, XingRan Chen
2019, 3(4): 305-313. doi: 10.26464/epp2019032
Keywords: poleward-moving auroral arcs, ULF waves, standing hydromagnetic waves, field-aligned currents, solar wind dynamic pressure pulse
Shallow crustal velocity structures revealed by active source tomography and fault activities of the Mianning–Xichang segment of the Anninghe fault zone, Southwest China
XiHui Shao, HuaJian Yao, Ying Liu, HongFeng Yang, BaoFeng Tian, LiHua Fang
2022, 6(2): 204-212. doi: 10.26464/epp2022010
Keywords: Anninghe fault zone, shallow crust, P-wave velocity, methane gaseous source, fault activity

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net