EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

A multi-location joint field observation of the stratosphere and troposphere over the Tibetan Plateau
JinQiang Zhang, Yi Liu, HongBin Chen, ZhaoNan Cai, ZhiXuan Bai, LingKun Ran, Tao Luo, Jing Yang, YiNan Wang, YueJian Xuan, YinBo Huang, XiaoQing Wu, JianChun Bian, DaRen Lu
2019, 3(2): 87-92. doi: 10.26464/epp2019017
Keywords: Tibetan Plateau, Asian summer monsoon, stratosphere and troposphere exchange
Review of ionospheric irregularities and ionospheric electrodynamic coupling in the middle latitude region
Yi Liu, Chen Zhou, Tong Xu, Qiong Tang, ZhongXin Deng, GuanYi Chen, ZhuangKai Wang
2021, 5(5): 462-482. doi: 10.26464/epp2021025
Keywords: ionospheric irregularity, plasma instability, neutral wind, polarized electric field, ionospheric electrodynamic coupling

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net