EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Application system and data description of the China Seismo-Electromagnetic Satellite
JianPing Huang, XuHui Shen, XueMin Zhang, HengXin Lu, Qiao Tan, Qiao Wang, Rui Yan, Wei Chu, YanYan Yang, DaPeng Liu, Song Xu
2018, 2(6): 444-454. doi: 10.26464/epp2018042
Keywords: China Seismo-Electromagnetic Satellite, application system, geophysical field, data classification
Examples of unusual ionospheric observations by the CSES prior to earthquakes
Rui Yan, XuHui Shen, JianPing Huang, Qiao Wang, Wei Chu, DaPeng Liu, YanYan Yang, HengXin Lu, Song Xu
2018, 2(6): 515-526. doi: 10.26464/epp2018050
Keywords: CSES, ionospheric perturbations, earthquake
Magnetic field data processing methods of the China Seismo-Electromagnetic Satellite
Bin Zhou, YanYan Yang, YiTeng Zhang, XiaoChen Gou, BingJun Cheng, JinDong Wang, Lei Li
2018, 2(6): 455-461. doi: 10.26464/epp2018043
Keywords: China Seismo-Electromagnetic Satellite (CSES), High Precision Magnetometer (HPM), fluxgate magnetometer, CPT magnetometer, data processing

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net