EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Application system and data description of the China Seismo-Electromagnetic Satellite
JianPing Huang, XuHui Shen, XueMin Zhang, HengXin Lu, Qiao Tan, Qiao Wang, Rui Yan, Wei Chu, YanYan Yang, DaPeng Liu, Song Xu
2018, 2(6): 444-454. doi: 10.26464/epp2018042
Keywords: China Seismo-Electromagnetic Satellite, application system, geophysical field, data classification
The first joint experimental results between SURA and CSES
XueMin Zhang, Vladimir Frolov, ShuFan Zhao, Chen Zhou, YaLu Wang, Alexander Ryabov, DuLin Zhai
2018, 2(6): 527-537. doi: 10.26464/epp2018051
Keywords: CSES satellite, SURA, ionospheric perturbations, electric field, HF pumping wave
China Seismo-Electromagnetic Satellite search coil magnetometer data and initial results
Qiao Wang, JianPing Huang, XueMin Zhang, XuHui Shen, ShiGeng Yuan, Li Zeng, JinBin Cao
2018, 2(6): 462-468. doi: 10.26464/epp2018044
Keywords: search coil magnetometer, CSES, data description, earthquake
The Langmuir Probe onboard CSES: data inversion analysis method and first results
Rui Yan, YiBing Guan, XuHui Shen, JianPing Huang, XueMin Zhang, Chao Liu, DaPeng Liu
2018, 2(6): 479-488. doi: 10.26464/epp2018046
Keywords: Langmuir Probe (LAP), Current-Voltage (I-V) curve, electron density (Ne), electron temperature (Te)
A study on the energetic electron precipitation observed by CSES
YaLu Wang, XueMin Zhang, XuHui Shen
2018, 2(6): 538-547. doi: 10.26464/epp2018052
Keywords: CSES satellite, VLF, Electron precipitation, DEMETER satellite, L shell.
Introduction to special section on the China Seismo-Electromagnetic Satellite and initial results
XuHui Shen, Qiu-Gang Zong, XueMin Zhang
2018, 2(6): 439-443. doi: 10.26464/epp2018041
Keywords: CSES satellite, scientific payload, data product, scientific application

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net