EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Heating of multi-species upflowing ion beams observed by Cluster on March 28, 2001
FangBo Yu, SuiYan Fu, WeiJie Sun, XuZhi Zhou, Lun Xie, Han Liu, Duo Zhao, ShaoJie Zhao, Li Li, JingWen Zhang, Tong Wu, Ying Xiong
2019, 3(3): 204-211. doi: 10.26464/epp2019022
Keywords: oxygen, ion beams, inverted-V structures, U-shaped potential drop, preferentially heated heavy ions, heating above AAR
Corotating drift-bounce resonance of plasmaspheric electron with poloidal ULF waves
Qiu-Gang Zong, YongFu Wang, Jie Ren, XuZhi Zhou, SuiYan Fu, Robert Rankin, Hui Zhang
2017, 1(1): 2-12. doi: 10.26464/epp2017002
Keywords: drift-bounce resonance, plasmaspheric electron, poloidal mode, ULF wave

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net