EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

An ICME impact on the Martian hydrogen corona
Qi Xu, XiaoJun Xu, Qing Chang, JiaYing Xu, Jing Wang, YuDong Ye
2020, 4(1): 38-44. doi: 10.26464/epp2020006
Keywords: Mars, hydrogen corona, ICME
South-north asymmetry of proton density distribution in the Martian magnetosheath
Jing Wang, XiaoJun Xu, Jiang Yu, YuDong Ye
2020, 4(1): 32-37. doi: 10.26464/epp2020003
Keywords: Martian magnetosheath, south-north asymmetry, proton density distribution, crustal magnetic field

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net