EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Mars Ion and Neutral Particle Analyzer (MINPA) for Chinese Mars Exploration Mission (Tianwen-1): Design and ground calibration
LingGao Kong, AiBing Zhang, Zhen Tian, XiangZhi Zheng, WenJing Wang, Bin Liu, Peter Wurz, Daniele Piazza, Adrian Etter, Bin Su, YaYa An, JianJing Ding, WenYa Li, Yong Liu, Lei Li, YiRen Li, Xu Tan, YueQiang Sun
2020, 4(4): 333-344. doi: 10.26464/epp2020053
Keywords: Mars, ion, energetic neutral atom, electrostatic analyzer, time of flight
Modeling the Jovian magnetosphere under an antiparallel interplanetary magnetic field from a global MHD simulation
YuXian Wang, XiaoCheng Guo, BinBin Tang, WenYa Li, Chi Wang
2018, 2(4): 303-309. doi: 10.26464/epp2018028
Keywords: Jupiter, magnetosphere, magnetohydrodynamic (MHD) simulation

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net