EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Modeling of kilometer-scale ionospheric irregularities at Mars
ChunHua Jiang, Rong Tian, LeHui Wei, GuoBin Yang, ZhengYu Zhao
2022, 6(2): 213-217. doi: 10.26464/epp2022011
Keywords: Martian ionosphere, ionospheric irregularities, numerical simulation

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net