EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Importance of electron distribution profiles to chorus wave driven evolution of Jovian radiation belt electrons
Jing Huang, XuDong Gu, BinBin Ni, Qiong Luo, Song Fu, Zheng Xiang, WenXun Zhang
2018, 2(5): 371-383. doi: 10.26464/epp2018035
Keywords: Jovian radiation belt, whistler-mode chorus, wave-particle interactions, electron distribution profile
Response of photoelectron peaks in the Martian ionosphere to solar EUV/X-ray irradiance
XiaoShu Wu, Jun Cui, YuTian Cao, WeiQin Sun, Qiong Luo, BinBin Ni
doi: 10.26464/epp2020035
Keywords: Mars, ionosphere, photoelectron, solar irradiance, MAVEN

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net