EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

On the loss mechanisms of radiation belt electron dropouts during the 12 September 2014 geomagnetic storm
Xin Ma, Zheng Xiang, BinBin Ni, Song Fu, Xing Cao, Man Hua, DeYu Guo, YingJie Guo, XuDong Gu, ZeYuan Liu, Qi Zhu
2020, 4(6): 598-610. doi: 10.26464/epp2020060
Keywords: radiation belt electron flux dropouts, geomagnetic storm, electron phase space density, magnetopause shadowing, wave–particle interactions

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net