EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Wide-field aurora imager onboard Fengyun satellite: Data products and validation
GuangXing Ding, JiaWei Li, XiaoXin Zhang, Fei He, LingPing He, KeFei Song, Liang Sun, Shuang Dai, ShiJie Liu, Bo Chen, Chao Yu, XiuQing Hu, SongYan Gu, ZhongDong Yang, Peng Zhang
2021, 5(1): 73-78. doi: 10.26464/epp2021003
Keywords: WAI, FY-3D, auroral dynamics, SSUSI, SW-M-I

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net