EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Radiation belt electron scattering by whistler-mode chorus in the Jovian magnetosphere: Importance of ambient and wave parameters
BinBin Ni, Jing Huang, YaSong Ge, Jun Cui, Yong Wei, XuDong Gu, Song Fu, Zheng Xiang, ZhengYu Zhao
2018, 2(1): 1-14. doi: 10.26464/epp2018001
Keywords: Jovian radiation belts, whistler-mode chorus, resonant wave-particle interactions, magnetospheric state
Importance of electron distribution profiles to chorus wave driven evolution of Jovian radiation belt electrons
Jing Huang, XuDong Gu, BinBin Ni, Qiong Luo, Song Fu, Zheng Xiang, WenXun Zhang
2018, 2(5): 371-383. doi: 10.26464/epp2018035
Keywords: Jovian radiation belt, whistler-mode chorus, wave-particle interactions, electron distribution profile
Small-scale dipolarization fronts in the Earth′s magnetotail
Jing Huang, Meng Zhou, HuiMin Li, XiaoHua Deng, Jiang Liu, ShiYong Huang
2019, 3(4): 358-364. doi: 10.26464/epp2019036
Keywords: dipolarization front, small scale, Earth's magnetotail

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net