EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

A comparison of MLT wind between meteor radar chain data and SD-WACCM results
BaoZhu Zhou, XiangHui Xue, Wen Yi, HaiLun Ye, Jie Zeng, JinSong Chen, JianFei Wu, TingDi Chen, XianKang Dou
2022, 6(5): 451-464. doi: 10.26464/epp2022040
Keywords: meteor radar chain, MLT horizontal wind, tide, SD-WACCM

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net