EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Application system and data description of the China Seismo-Electromagnetic Satellite
JianPing Huang, XuHui Shen, XueMin Zhang, HengXin Lu, Qiao Tan, Qiao Wang, Rui Yan, Wei Chu, YanYan Yang, DaPeng Liu, Song Xu
2018, 2(6): 444-454. doi: 10.26464/epp2018042
Keywords: China Seismo-Electromagnetic Satellite, application system, geophysical field, data classification
Examples of unusual ionospheric observations by the CSES prior to earthquakes
Rui Yan, XuHui Shen, JianPing Huang, Qiao Wang, Wei Chu, DaPeng Liu, YanYan Yang, HengXin Lu, Song Xu
2018, 2(6): 515-526. doi: 10.26464/epp2018050
Keywords: CSES, ionospheric perturbations, earthquake
Preliminary results of the High Energetic Particle Package on-board the China Seismo-Electromagnetic Satellite
Wei Chu, JianPing Huang, XuHui Shen, Ping Wang, XinQiao Li, ZhengHua An, YanBing Xu, XiaoHua Liang
2018, 2(6): 489-498. doi: 10.26464/epp2018047
Keywords: CSES, energetic particles, HEPP, data sets, data quality, preliminary results
Observation of CO2++ dication in the dayside Martian upper atmosphere
Hao Gu, Jun Cui, DanDan Niu, LongKang Dai, JianPing Huang, XiaoShu Wu, YongQiang Hao, Yong Wei
2020, 4(4): 396-402. doi: 10.26464/epp2020036
Keywords: MAVEN, Martian ionosphere, dication
The Electric Field Detector (EFD) onboard the ZH-1 satellite and first observational results
JianPing Huang, JunGang Lei, ShiXun Li, ZhiMa Zeren, Cheng Li, XingHong Zhu, WeiHao Yu
2018, 2(6): 469-478. doi: 10.26464/epp2018045
Keywords: EFD, payload, ZhangHeng-1, sensitivity
China Seismo-Electromagnetic Satellite search coil magnetometer data and initial results
Qiao Wang, JianPing Huang, XueMin Zhang, XuHui Shen, ShiGeng Yuan, Li Zeng, JinBin Cao
2018, 2(6): 462-468. doi: 10.26464/epp2018044
Keywords: search coil magnetometer, CSES, data description, earthquake
The Langmuir Probe onboard CSES: data inversion analysis method and first results
Rui Yan, YiBing Guan, XuHui Shen, JianPing Huang, XueMin Zhang, Chao Liu, DaPeng Liu
2018, 2(6): 479-488. doi: 10.26464/epp2018046
Keywords: Langmuir Probe (LAP), Current-Voltage (I-V) curve, electron density (Ne), electron temperature (Te)

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net