EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Tianwen-1 MINPA observations in the solar wind
AiBing Zhang, LingGao Kong, WenYa Li, Lei Li, BinBin Tang, ZhaoJin Rong, Yong Wei, JiJie Ma, YiTeng Zhang, LiangHai Xie, YuXian Wang, JianSen He, Bin Liu, WenJing Wang, Bin Su, JiaWei Li, Xu Tan, Fang Wang, TaiFeng Jin, FuHao Qiao, Peter Wurz, Yan Zhu, YunFei Bai, YiRen Li, XinBo Zhu, YueQiang Sun, YongLiao Zou, Chi Wang
2022, 6(1): 1-9. doi: 10.26464/epp2022014
Keywords: MINPA, Tianwen-1, solar wind, capsule blocking effect
Wide-field aurora imager onboard Fengyun satellite: Data products and validation
GuangXing Ding, JiaWei Li, XiaoXin Zhang, Fei He, LingPing He, KeFei Song, Liang Sun, Shuang Dai, ShiJie Liu, Bo Chen, Chao Yu, XiuQing Hu, SongYan Gu, ZhongDong Yang, Peng Zhang
2021, 5(1): 73-78. doi: 10.26464/epp2021003
Keywords: WAI, FY-3D, auroral dynamics, SSUSI, SW-M-I
Proton belt variations traced back to Fengyun-1C satellite observations
ChunQin Wang, Zheng Chang, XiaoXin Zhang, GuoHong Shen, ShenYi Zhang, YueQiang Sun, JiaWei Li, Tao Jing, HuanXin Zhang, Ying Sun, BinQuan Zhang
2020, 4(6): 611-618. doi: 10.26464/epp2020069
Keywords: high-energy proton, trapping, loss, disturbance, inner radiation belt

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net