EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

A multi-location joint field observation of the stratosphere and troposphere over the Tibetan Plateau
JinQiang Zhang, Yi Liu, HongBin Chen, ZhaoNan Cai, ZhiXuan Bai, LingKun Ran, Tao Luo, Jing Yang, YiNan Wang, YueJian Xuan, YinBo Huang, XiaoQing Wu, JianChun Bian, DaRen Lu
2019, 3(2): 87-92. doi: 10.26464/epp2019017
Keywords: Tibetan Plateau, Asian summer monsoon, stratosphere and troposphere exchange
Accuracy of radar-based precipitation measurement: An analysis of the influence of multiple scattering and non-spherical particle shape
Hao Chen, JinHu Wang, Ming Wei, HongBin Chen
2018, 2(1): 40-51. doi: 10.26464/epp2018004
Keywords: Finite difference time domain (FDTD), generalized Lorenz Mie theory, raindrops, RCS, multiple scattering, oblate ellipsoid particle

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net