EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Observation of CO2++ dication in the dayside Martian upper atmosphere
Hao Gu, Jun Cui, DanDan Niu, LongKang Dai, JianPing Huang, XiaoShu Wu, YongQiang Hao, Yong Wei
2020, 4(4): 396-402. doi: 10.26464/epp2020036
Keywords: MAVEN, Martian ionosphere, dication
Is Solar Wind electron precipitation a source of neutral heating in the nightside Martian upper atmosphere?
LongKang Dai, Jun Cui, DanDan Niu, Hao Gu, YuTian Cao, XiaoShu Wu, HaiRong Lai
2021, 5(1): 1-10. doi: 10.26464/epp2021012
Keywords: Mars, Solar Wind, upper atmosphere, MAVEN
A MAVEN investigation of O++ in the dayside Martian ionosphere
Hao Gu, Jun Cui, ZhaoGuo He, JiaHao Zhong
2020, 4(1): 11-16. doi: 10.26464/epp2020009
Keywords: Mars, ionosphere, doubly ionized oxygen, MAVEN

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net