EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Three dimensional velocity structure and accurate earthquake location in Changning–Gongxian area of southeast Sichuan
Feng Long, ZhiWei Zhang, YuPing Qi, MingJian Liang, Xiang Ruan, WeiWei Wu, GuoMao Jiang, LongQuan Zhou
2020, 4(2): 163-177. doi: 10.26464/epp2020022
Keywords: southeastern Sichuan, Sichuan Basin, three-dimensional velocity structure, earthquake precise location

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net