EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

A detailed investigation of low latitude tweek atmospherics observed by the WHU ELF/VLF receiver: I. Automatic detection and analysis method
RuoXian Zhou, XuDong Gu, KeXin Yang, GuangSheng Li, BinBin Ni, Juan Yi, Long Chen, FuTai Zhao, ZhengYu Zhao, Qi Wang, LiQing Zhou
2020, 4(2): 120-130. doi: 10.26464/epp2020018
Keywords: tweeks, automatic detection, WHU-VLF receiver

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net