EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Evolution of the deformation field and earthquake fracture precursors of strike-slip faults
Qi Zhang, YongHong Zhao, Hang Wang, Muhammad Irfan Ehsan, JiaYing Yang, Gang Tian, AnDong Xu, Ru Liu, YanJun Xiao
2020, 4(2): 151-162. doi: 10.26464/epp2020021
Keywords: strike-slip fracture, digital image correlation method, evolution of deformation field, rock failure, fracture precursor

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net