EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

A multi-location joint field observation of the stratosphere and troposphere over the Tibetan Plateau
JinQiang Zhang, Yi Liu, HongBin Chen, ZhaoNan Cai, ZhiXuan Bai, LingKun Ran, Tao Luo, Jing Yang, YiNan Wang, YueJian Xuan, YinBo Huang, XiaoQing Wu, JianChun Bian, DaRen Lu
2019, 3(2): 87-92. doi: 10.26464/epp2019017
Keywords: Tibetan Plateau, Asian summer monsoon, stratosphere and troposphere exchange
Application of cloud multi-spectral radiances in revealing cloud physical structures
Juan Huo, DaRen Lu, WenJing Xu
2019, 3(2): 126-135. doi: 10.26464/epp2019016
Keywords: cloud, physical structure, radiance, radar

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net