EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Upper crustal velocity and seismogenic environment of the M7.0 Jiuzhaigou earthquake region in Sichuan, China
DaHu Li, ZhiFeng Ding, Yan Zhan, PingPing Wu, LiJun Chang, XiangYu Sun
2021, 5(4): 348-361. doi: 10.26464/epp2021038
Keywords: the M7.0 Jiuzhaigou earthquake, 3D P-wave velocity structure, deep tectonic, seismogenic environment

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net