EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Double cores of the Ozone Low in the vertical direction over the Asian continent in satellite data sets
Zhou Tang, Dong Guo, YuCheng Su, ChunHua Shi, ChenXi Zhang, Yu Liu, XiangDong Zheng, WenWen Xu, JianJun Xu, RenQiang Liu, WeiLiang Li
2019, 3(2): 93-101. doi: 10.26464/epp2019011
Keywords: Ozone Low, Double core, Asian continent, Satellite data
Evaluating the Brewer–Dobson circulation and its responses to ENSO, QBO, and the solar cycle in different reanalyses
Jian Rao, YueYue Yu, Dong Guo, ChunHua Shi, Dan Chen, DingZhu Hu
2019, 3(2): 166-181. doi: 10.26464/epp2019012
Keywords: residual mean meridional stream function (RMMSF), Brewer-Dobson circulation (BDC), El Niño-Southern Oscillation (ENSO); Quasi-Biennial Oscillation (QBO)

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net