EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

The first joint experimental results between SURA and CSES
XueMin Zhang, Vladimir Frolov, ShuFan Zhao, Chen Zhou, YaLu Wang, Alexander Ryabov, DuLin Zhai
2018, 2(6): 527-537. doi: 10.26464/epp2018051
Keywords: CSES satellite, SURA, ionospheric perturbations, electric field, HF pumping wave
Review of ionospheric irregularities and ionospheric electrodynamic coupling in the middle latitude region
Yi Liu, Chen Zhou, Tong Xu, Qiong Tang, ZhongXin Deng, GuanYi Chen, ZhuangKai Wang
2021, 5(5): 462-482. doi: 10.26464/epp2021025
Keywords: ionospheric irregularity, plasma instability, neutral wind, polarized electric field, ionospheric electrodynamic coupling
Stimulated electromagnetic emissions spectrum observed during an X-mode heating experiment at the European Incoherent Scatter Scientific Association
Xiang Wang, Chen Zhou, Tong Xu, Farideh Honary, Michael Rietveld, Vladimir Frolov
2019, 3(5): 391-399. doi: 10.26464/epp2019042
Keywords: artificial ionosphere modification, stimulated electromagnetic emissions, extraordinary electromagnetic wave, European Incoherent Scatter Scientific Association (EISCAT)
Numerical simulation of the propagation of electromagnetic waves in ionospheric irregularities
ChunHua Jiang, LeHui Wei, GuoBin Yang, Chen Zhou, ZhengYu Zhao
2020, 4(6): 565-570. doi: 10.26464/epp2020059
Keywords: electromagnetic waves, ray tracing, numerical simulation, ionospheric irregularities, ionogram
Evidence of X-mode heating suppressing O-mode heating
Ting Feng, Chen Zhou, Xiang Wang, MoRan Liu, ZhengYu Zhao
2020, 4(6): 588-597. doi: 10.26464/epp2020068
Keywords: ionospheric heating, parametric decay instability, thermal parametric instability, overshoot, suppression
Numerical study on matching conditions of Langmuir parametric instability and the formation of Langmuir turbulence in ionospheric heating
MoRan Liu, Chen Zhou, Ting Feng, Xiang Wang, ZhengYu Zhao
2022, 6(5): 474-486. doi: 10.26464/epp2022043
Keywords: ionospheric electromagnetic propagation, parametric decay instability, cascade, Langmuir turbulence
Electron acceleration by Langmuir turbulence in ionospheric heating
MoRan Liu, Chen Zhou, Ting Feng
doi: 10.26464/epp2023001
Keywords: electron acceleration, Langmuir turbulence, electron holes, parametric decay instability

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net