EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Triangulation of red sprites observed above a mesoscale convective system in North China
YongPing Wang, GaoPeng Lu, Ming Ma, HongBo Zhang, YanFeng Fan, GuoJin Liu, ZheRun Wan, Yu Wang, Kang-Ming Peng, ChangZhi Peng, FeiFan Liu, BaoYou Zhu, BinBin Ni, XuDong Gu, Long Chen, Juan Yi, RuoXian Zhou
2019, 3(2): 111-125. doi: 10.26464/epp2019015
Keywords: sprite, triangulation, peak current, hybrid location

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net