EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Magnetic field data processing methods of the China Seismo-Electromagnetic Satellite
Bin Zhou, YanYan Yang, YiTeng Zhang, XiaoChen Gou, BingJun Cheng, JinDong Wang, Lei Li
2018, 2(6): 455-461. doi: 10.26464/epp2018043
Keywords: China Seismo-Electromagnetic Satellite (CSES), High Precision Magnetometer (HPM), fluxgate magnetometer, CPT magnetometer, data processing
The Mars rover subsurface penetrating radar onboard China's Mars 2020 mission
Bin Zhou, ShaoXiang Shen, Wei Lu, Qing Liu, ChuanJun Tang, ShiDong Li, GuangYou Fang
2020, 4(4): 345-354. doi: 10.26464/epp2020054
Keywords: SPR, Mars, Rover, LFM, subsurface, China's Mars 2020

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net