EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Statistical properties of kinetic-scale magnetic holes in terrestrial space
ShuTao Yao, ZongShun Yue, QuanQi Shi, Alexander William Degeling, HuiShan Fu, AnMin Tian, Hui Zhang, Andrew Vu, RuiLong Guo, ZhongHua Yao, Ji Liu, Qiu-Gang Zong, XuZhi Zhou, JingHuan Li, WenYa Li, HongQiao Hu, YangYang Liu, WeiJie Sun
2021, 5(1): 63-72. doi: 10.26464/epp2021011
Keywords: kinetic scale, magnetic hole, magnetic dip, electron vortex, turbulence
The semiannual variation of transpolar arc incidence and its relationship to the Russell–McPherron effect
Tao Tang, Jun Yang, QuanQi Shi, AnMin Tian, Shi-Chen Bai, Alexander William Degeling, SuiYan Fu, JingXian Liu, Tong Shao, ZeYuan Sun
2020, 4(6): 619-626. doi: 10.26464/epp2020066
Keywords: transpolar arc incidence, interplanetary magnetic field, Russell–McPherron effect, semiannual variation

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net