EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Mars Ion and Neutral Particle Analyzer (MINPA) for Chinese Mars Exploration Mission (Tianwen-1): Design and ground calibration
LingGao Kong, AiBing Zhang, Zhen Tian, XiangZhi Zheng, WenJing Wang, Bin Liu, Peter Wurz, Daniele Piazza, Adrian Etter, Bin Su, YaYa An, JianJing Ding, WenYa Li, Yong Liu, Lei Li, YiRen Li, Xu Tan, YueQiang Sun
2020, 4(4): 333-344. doi: 10.26464/epp2020053
Keywords: Mars, ion, energetic neutral atom, electrostatic analyzer, time of flight
Proton belt variations traced back to Fengyun-1C satellite observations
ChunQin Wang, Zheng Chang, XiaoXin Zhang, GuoHong Shen, ShenYi Zhang, YueQiang Sun, JiaWei Li, Tao Jing, HuanXin Zhang, Ying Sun, BinQuan Zhang
2020, 4(6): 611-618. doi: 10.26464/epp2020069
Keywords: high-energy proton, trapping, loss, disturbance, inner radiation belt

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net