EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Calibration of Mars Energetic Particle Analyzer (MEPA)
ShuWen Tang, Yi Wang, HongYun Zhao, Fang Fang, Yi Qian, YongJie Zhang, HaiBo Yang, CunHui Li, Qiang Fu, Jie Kong, XiangYu Hu, Hong Su, ZhiYu Sun, YuHong Yu, BaoMing Zhang, Yu Sun, ZhiPeng Sun
2020, 4(4): 355-363. doi: 10.26464/epp2020055
Keywords: Mars, Tianwen-1, MEPA, calibration
Detection of biosignatures in Terrestrial analogs of Martian regions: Strategical and technical assessments
JianXun Shen, Yan Chen, Yu Sun, Li Liu, YongXin Pan, Wei Lin
2022, 6(5): 431-450. doi: 10.26464/epp2022042
Keywords: biosignature, detection framework, extraterrestrial life, evolutionary history of Mars, field trial, instrument, Mars analog

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net