EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Neogene faulting and volcanism in the Victoria Land Basin of the Ross Sea, Antarctica
Mei Yue, JinYao Gao, ChunFeng Li, Chao Zhu, XinZhi Fan, Guochao Wu, ZhongYan Shen, Han Shi, XiaoXian Cai, YiDong Guo
2022, 6(3): 248-258. doi: 10.26464/epp2022023
Keywords: Victoria Land Basin, Terror Rift, seismic stratigraphy, gravity and magnetic modeling, faulting, Neogene volcanic intrusion

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net