EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Exohiss wave enhancement following substorm electron injection in the dayside magnetosphere
ZhongLei Gao, ZhenPeng Su, FuLiang Xiao, HuiNan Zheng, YuMing Wang, Shui Wang, H. E. Spence, G. D. Reeves, D. N. Baker, J. B. Blake, H. O. Funsten
2018, 2(5): 359-370. doi: 10.26464/epp2018033
Keywords: exohiss, substorm injection, radiation belt, whistler-mode instability
Locating the source field lines of Jovian decametric radio emissions
YuMing Wang, XianZhe Jia, ChuanBing Wang, Shui Wang, Vratislav Krupar
2020, 4(2): 95-104. doi: 10.26464/epp2020015
Keywords: radio decametric emissions, Jovian magnetosphere, energetic electrons

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net