EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Corotating drift-bounce resonance of plasmaspheric electron with poloidal ULF waves
Qiu-Gang Zong, YongFu Wang, Jie Ren, XuZhi Zhou, SuiYan Fu, Robert Rankin, Hui Zhang
2017, 1(1): 2-12. doi: 10.26464/epp2017002
Keywords: drift-bounce resonance, plasmaspheric electron, poloidal mode, ULF wave
In situ detection of the electron diffusion region of collisionless magnetic reconnection at the high-latitude magnetopause
Qiu-Gang Zong, Hui Zhang
2018, 2(3): 231-237. doi: 10.26464/epp2018022
Keywords: electron diffusion region, magnetic reconnection, high-latitude magnetopause

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net