EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Modeling of Kilometer-Scale Ionospheric Irregularities at Mars
ChunHua Jiang, Rong Tian, LeHui Wei, GuoBin Yang, ZhengYu Zhao
doi: 10.26464/epp2022011
Keywords: Martian ionosphere, ionospheric irregularities, numerical simulation

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net