Application system and data description of the China Seismo-Electromagnetic Satellite

Advanced Search

EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Citation: JianPing Huang, XuHui Shen, XueMin Zhang, HengXin Lu, Qiao Tan, Qiao Wang, Rui Yan, Wei Chu, YanYan Yang, DaPeng Liu, Song Xu, 2018: Application system and data description of the China Seismo-Electromagnetic Satellite, Earth and Planetary Physics, 2, 444-454. http://doi.org/10.26464/epp2018042

2018, 2(6): 444-454. doi: 10.26464/epp2018042

SPACE PHYSICS

Application system and data description of the China Seismo-Electromagnetic Satellite

1. 

Institute of Crustal Dynamics, China Earthquake Administration, Beijing 100085, China

2. 

Institute of Earthquake Forecasting, China Earthquake Administration, Beijing 100036, China

Corresponding author: JianPing Huang, xhhjp@126.comXuHui Shen, shenxh@seis.ac.cn

Received Date: 2018-11-06
Accepted Date: 2018-11-26
Web Publishing Date: 2018-11-29

The China Seismo-Electromagnetic Satellite, launched into orbit from Jiuquan Satellite Launch Centre on February 2nd, 2018 , is China’s first space satellite dedicated to geophysical exporation. The satellite carries eight scientific payloads including high-precision magnetometers to detect electromagnetic changes in space, in particular changes associated with global earthquake disasters. In order to encourage and facilitate use by geophysical scientists of data from the satellite’s payloads, this paper introduces the application systems developed for the China Seismo-Electromagnetic Satellite by the Institute of Crustal Dynamics, China Earthquake Administration; these include platform construction, data classification, data storage, data format, and data access and acquisition.

Key words: China Seismo-Electromagnetic Satellite, application system, geophysical field, data classification

Ambrosi, G., Bartocci, S., Basara, L., Battiston, R., Burger, W. J., Carfora, L., Castellini, G., Cipollone, P., Conti, L., .. Ionica, M . (2018). The HEPD particle detector of the CSES satellite mission for investigating seismo-associated perturbations of the Van Allen belts. Sci. China Technol. Sci., 61(5), 643–652. https://doi.org/10.1007/s11431-018-9234-9

Cao, J. B., Zeng, L., Zhan, F., Wang, Z. G., Wang, Y., Chen, Y., Meng, Q. C., Ji, Z. Q., Wang, P. F., … Ma, L. Y. (2018). The electromagnetic wave experiment for CSES mission: Search coil magnetometer. Sci. China Technol. Sci., 61(5), 653–658. https://doi.org/10.1007/s11431-018-9241-7

Chen, L., Ou, M., Yuan, Y. P., Sun, F., Yu, X., and Zhen, W. M. (2018). Preliminary observation results of the Coherent Beacon System onboard the China Seismo-Electromagnetic Satellite-1. Earth Planet. Phys., 2(6), 505–514. https://doi.org/10.26464/epp2018049

Cheng, Y., Lin, J., Shen, X. H., Wan, X., Li, X. X., and Wang, W. J. (2018). Analysis of GNSS radio occultation data from satellite ZH- 01. Earth Planet. Phys., 2(6), 499–504. https://doi.org/10.26464/epp2018048

Cheng, B. J., Zhou, B., Magnes, W., Lammegger, R., and Pollinger, A. (2018). High precision magnetometer for geomagnetic exploration onboard of the China Seismo-Electromagnetic Satellite. Sci. China Technol. Sci., 61(5), 659–668. https://doi.org/10.1007/s11431-018-9247-6

Huang, J. P., Lei, J. G., Li, S. X., Zeren, Z. M., Li, C., Zhu, X. H., and Yu, W. H. (2018). The Electric Field Detector (EFD) onboard the ZH-1 satellite and first observational results. Earth Planet. Phys., 2(6), 469–478. https://doi.org/10.26464/epp2018045

Lin, J., Shen, X. H., Hu, L. C., Wang, L. W., and Zhu, F. Y. (2018). CSES GNSS ionospheric inversion technique, validation and error analysis. Sci. China Technol. Sci., 61(5), 669–677. https://doi.org/10.1007/s11431-018-9245-6

Liu, C., Guan, Y. B., Zheng, X. Z., Zhang, A. B., Piero, D., and Sun, Y. Q. (2018). The technology of space plasma in-situ measurement on the China Seismo-Electromagnetic Satellite. Sci. China Technol. Sci.. https://doi.org/10.1007/s11431-018-9345-8

Shen, X. H., Zhang, X. M., Yuan, S. G., Wang, L. W., Cao, J. B., Huang, J. P., Zhu, X. H., Piergiorgio, P., and Dai, J. P. (2018). The state-of-the-art of the China Seismo-Electromagnetic Satellite mission. Sci. China Technol. Sci., 61(5), 634–642. https://doi.org/10.1007/s11431-018-9242-0

Yuan, S. G., Zhu, X. H., and Huang, J. P. (2018). Design and technical characteristics of Zhangheng-1 satellite system. J. Remote Sens., 2018, in Press, https://doi.org/10.11834/jrs.20188177222

[1]

Bin Zhou, YanYan Yang, YiTeng Zhang, XiaoChen Gou, BingJun Cheng, JinDong Wang, Lei Li, 2018: Magnetic field data processing methods of the China Seismo-Electromagnetic Satellite, Earth and Planetary Physics, 2, 455-461. doi: 10.26464/epp2018043

[2]

Liang Chen, Ming Ou, YaPing Yuan, Fang Sun, Xiao Yu, WeiMin Zhen, 2018: Preliminary observation results of the Coherent Beacon System onboard the China Seismo-Electromagnetic Satellite-1, Earth and Planetary Physics, 2, 505-514. doi: 10.26464/epp2018049

[3]

Qiao Wang, JianPing Huang, XueMin Zhang, XuHui Shen, ShiGeng Yuan, Li Zeng, JinBin Cao, 2018: China Seismo-Electromagnetic Satellite search coil magnetometer data and initial results, Earth and Planetary Physics, 2, 462-468. doi: 10.26464/epp2018044

[4]

XuHui Shen, Qiu-Gang Zong, XueMin Zhang, 2018: Introduction to special section on the China Seismo-Electromagnetic Satellite and initial results, Earth and Planetary Physics, 2, 439-443. doi: 10.26464/epp2018041

[5]

Wei Chu, JianPing Huang, XuHui Shen, Ping Wang, XinQiao Li, ZhengHua An, YanBing Xu, XiaoHua Liang, 2018: Preliminary results of the High Energetic Particle Package on-board the China Seismo-Electromagnetic Satellite, Earth and Planetary Physics, 2, 489-498. doi: 10.26464/epp2018047

[6]

Elizabeth A. Silber, 2018: Deployment of a short-term geophysical field survey to monitor acoustic signals associated with the Windsor Hum, Earth and Planetary Physics, 2, 351-358. doi: 10.26464/epp2018032

[7]

GuangXing Ding, JiaWei Li, XiaoXin Zhang, Fei He, LingPing He, KeFei Song, Liang Sun, Shuang Dai, ShiJie Liu, Bo Chen, Chao Yu, XiuQing Hu, SongYan Gu, ZhongDong Yang, Peng Zhang, 2021: Wide-field aurora imager onboard Fengyun satellite: Data products and validation, Earth and Planetary Physics, 5, 73-78. doi: 10.26464/epp2021003

[8]

YongPing Wang, GaoPeng Lu, Ming Ma, HongBo Zhang, YanFeng Fan, GuoJin Liu, ZheRun Wan, Yu Wang, Kang-Ming Peng, ChangZhi Peng, FeiFan Liu, BaoYou Zhu, BinBin Ni, XuDong Gu, Long Chen, Juan Yi, RuoXian Zhou, 2019: Triangulation of red sprites observed above a mesoscale convective system in North China, Earth and Planetary Physics, 3, 111-125. doi: 10.26464/epp2019015

[9]

GuangWen Wang, HaiYan Wang, HongQiang Li, ZhanWu Lu, WenHui Li, TaiRan Xu, 2022: Application of active-source surface waves in urban underground space detection: A case study of Rongcheng County, Hebei, China, Earth and Planetary Physics, 6, 385-398. doi: 10.26464/epp2022039

[10]

Yan Cheng, Jian Lin, XuHui Shen, Xiang Wan, XinXing Li, WenJun Wang, 2018: Analysis of GNSS radio occultation data from satellite ZH-01, Earth and Planetary Physics, 2, 499-504. doi: 10.26464/epp2018048

[11]

JianPing Huang, JunGang Lei, ShiXun Li, ZhiMa Zeren, Cheng Li, XingHong Zhu, WeiHao Yu, 2018: The Electric Field Detector (EFD) onboard the ZH-1 satellite and first observational results, Earth and Planetary Physics, 2, 469-478. doi: 10.26464/epp2018045

[12]

Zhou Tang, Dong Guo, YuCheng Su, ChunHua Shi, ChenXi Zhang, Yu Liu, XiangDong Zheng, WenWen Xu, JianJun Xu, RenQiang Liu, WeiLiang Li, 2019: Double cores of the Ozone Low in the vertical direction over the Asian continent in satellite data sets, Earth and Planetary Physics, 3, 93-101. doi: 10.26464/epp2019011

[13]

HuRong Duan, JunGang Guo, LingKang Chen, JiaShuang Jiao, HeTing Jian, 2022: Vertical crustal deformation velocity and its influencing factors over the Qinghai–Tibet Plateau based on satellite gravity data, Earth and Planetary Physics, 6, 366-377. doi: 10.26464/epp2022034

[14]

Juan Huo, DaRen Lu, WenJing Xu, 2019: Application of cloud multi-spectral radiances in revealing cloud physical structures, Earth and Planetary Physics, 3, 126-135. doi: 10.26464/epp2019016

[15]

Yue Wu, Zheng Sheng, XinJie Zuo, 2022: Application of deep learning to estimate stratospheric gravity wave potential energy, Earth and Planetary Physics, 6, 70-82. doi: 10.26464/epp2022002

[16]

LeLin Xing, ZiWei Liu, JianGang Jia, ShuQing Wu, ZhengSong Chen, XiaoWei Niu, 2021: Far-field coseismic gravity changes related to the 2015 MW7.8 Nepal (Gorkha) earthquake observed by superconducting gravimeters in China continent, Earth and Planetary Physics, 5, 141-148. doi: 10.26464/epp2021018

[17]

ChengWei Yang, ChengHu Wang, GuiYun Gao, Pu Wang, 2022: Cretaceous–Cenozoic regional stress field evolution from borehole imaging in the southern Jinzhou area, western Liaoning, North China Craton, Earth and Planetary Physics, 6, 123-134. doi: 10.26464/epp2022001

[18]

Yun Gong, Zheng Ma, Chun Li, XieDong Lv, ShaoDong Zhang, QiHou Zhou, ChunMing Huang, KaiMing Huang, You Yu, GuoZhu Li, 2020: Characteristics of the quasi-16-day wave in the mesosphere and lower thermosphere region as revealed by meteor radar, Aura satellite, and MERRA2 reanalysis data from 2008 to 2017, Earth and Planetary Physics, 4, 274-284. doi: 10.26464/epp2020033

[19]

TianJun Zhou, Bin Wang, YongQiang Yu, YiMin Liu, WeiPeng Zheng, LiJuan Li, Bo Wu, PengFei Lin, Zhun Guo, WenMin Man, Qing Bao, AnMin Duan, HaiLong Liu, XiaoLong Chen, Bian He, JianDong Li, LiWei Zou, XiaoCong Wang, LiXia Zhang, Yong Sun, WenXia Zhang, 2018: The FGOALS climate system model as a modeling tool for supporting climate sciences: An overview, Earth and Planetary Physics, 2, 276-291. doi: 10.26464/epp2018026

[20]

Xiao Xiao, Jiang Wang, Jun Huang, Binlong Ye, 2018: A new approach to study terrestrial yardang geomorphology based on high-resolution data acquired by unmanned aerial vehicles (UAVs): A showcase of whaleback yardangs in Qaidam Basin, NW China, Earth and Planetary Physics, 2, 398-405. doi: 10.26464/epp2018037

Article Metrics
  • PDF Downloads()
  • Abstract views()
  • HTML views()
  • Cited by(0)
Catalog

Figures And Tables

Application system and data description of the China Seismo-Electromagnetic Satellite

JianPing Huang, XuHui Shen, XueMin Zhang, HengXin Lu, Qiao Tan, Qiao Wang, Rui Yan, Wei Chu, YanYan Yang, DaPeng Liu, Song Xu