Advanced Search

EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Citation: XiaoShu Wu, Jun Cui, YuTian Cao, WeiQin Sun, Qiong Luo, BinBin Ni, 0: Response of photoelectron peaks in the Martian ionosphere to solar EUV/X-ray irradiance, Earth and Planetary Physics. doi: 10.26464/epp2020035

doi: 10.26464/epp2020035

Response of photoelectron peaks in the Martian ionosphere to solar EUV/X-ray irradiance

1 National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China;

2 School of Atmospheric Sciences, Sun Yat-sen University, Zhuhai Guangdong, China;

3 Chinese Academy of Sciences Center for Excellence in Comparative Planetology, Hefei, China;

4 Department of Space Physics, School of Electronic Information, Wuhan University, Wuhan, China

Key words: Mars, ionosphere, photoelectron, solar irradiance, MAVEN
[1]

Hao Gu, Jun Cui, ZhaoGuo He, JiaHao Zhong, 2020: A MAVEN investigation of O++ in the dayside Martian ionosphere, Earth and Planetary Physics, 4, 11-16. doi: 10.26464/epp2020009

[2]

YuTian Cao, Jun Cui, XiaoShu Wu, JiaHao Zhong, 2020: Photoelectron pitch angle distribution near Mars and implications on cross terminator magnetic field connectivity, Earth and Planetary Physics, 4, 17-22. doi: 10.26464/epp2020008

[3]

XiaoShu Wu, Jun Cui, Jiang Yu, LiJuan Liu, ZhenJun Zhou, 2019: Photoelectron balance in the dayside Martian upper atmosphere, Earth and Planetary Physics, 3, 373-379. doi: 10.26464/epp2019038

[4]

JunYi Wang, XinAn Yue, Yong Wei, WeiXing Wan, 2018: Optimization of the Mars ionospheric radio occultation retrieval, Earth and Planetary Physics, 2, 292-302. doi: 10.26464/epp2018027

[5]

Jun Cui, ZhaoJin Rong, Yong Wei, YuMing Wang, 2020: Recent investigations of the near-Mars space environment by the planetary aeronomy and space physics community in China, Earth and Planetary Physics, 4, 1-3. doi: 10.26464/epp2020001

[6]

MeiJuan Yao, Jun Cui, XiaoShu Wu, YingYing Huang, WenRui Wang, 2019: Variability of the Martian ionosphere from the MAVEN Radio Occultation Science Experiment, Earth and Planetary Physics, 3, 283-289. doi: 10.26464/epp2019029

[7]

MengHao Fu, Jun Cui, XiaoShu Wu, ZhaoPeng Wu, Jing Li, 2020: The variations of the Martian exobase altitude, Earth and Planetary Physics, 4, 4-10. doi: 10.26464/epp2020010

[8]

GuoZhu Li, BaiQi Ning, Ao Li, SiPeng Yang, XiuKuan Zhao, BiQiang Zhao, WeiXing Wan, 2018: First results of optical meteor and meteor trail irregularity from simultaneous Sanya radar and video observations, Earth and Planetary Physics, 2, 15-21. doi: 10.26464/epp2018002

[9]

QianQian Han, Markus Fraenz, Yong Wei, Eduard Dubinin, Jun Cui, LiHui Chai, ZhaoJin Rong, WeiXing Wan, Yoshifumi Futaana, 2020: EUV-dependence of Venusian dayside ionopause altitude: VEX and PVO observations, Earth and Planetary Physics, 4, 73-81. doi: 10.26464/epp2020011

[10]

LiBo Liu, WeiXing Wan, 2020: Recent ionospheric investigations in China (2018–2019), Earth and Planetary Physics, 4, 179-205. doi: 10.26464/epp2020028

[11]

Hao Gu, Jun Cui, DanDan Niu, LongKang Dai, JianPing Huang, XiaoShu Wu, YongQiang Hao, Yong Wei, 2020: Observation of CO2++ dication in the dayside Martian upper atmosphere, Earth and Planetary Physics. doi: 10.26464/epp2020036

[12]

Deepak Singh, 2020: Impact of surface Albedo on Martian photochemistry, Earth and Planetary Physics, 4, 206-211. doi: 10.26464/epp2020025

[13]

Qi Xu, XiaoJun Xu, Qing Chang, JiaYing Xu, Jing Wang, YuDong Ye, 2020: An ICME impact on the Martian hydrogen corona, Earth and Planetary Physics, 4, 38-44. doi: 10.26464/epp2020006

[14]

Adriane Marques de Souza Franco, Markus Fränz, Ezequiel Echer, Mauricio José Alves Bolzan, 2019: Correlation length around Mars: A statistical study with MEX and MAVEN observations, Earth and Planetary Physics, 3, 560-569. doi: 10.26464/epp2019051

[15]

Di Liu, ZhongHua Yao, Yong Wei, ZhaoJin Rong, LiCan Shan, Stiepen Arnaud, Espley Jared, HanYing Wei, WeiXing Wan, 2020: Upstream proton cyclotron waves: occurrence and amplitude dependence on IMF cone angle at Mars — from MAVEN observations, Earth and Planetary Physics, 4, 51-61. doi: 10.26464/epp2020002

[16]

ShiBang Li, HaoYu Lu, Jun Cui, YiQun Yu, Christian Mazelle, Yun Li, JinBin Cao, 2020: Effects of a dipole-like crustal field on solar wind interaction with Mars, Earth and Planetary Physics, 4, 23-31. doi: 10.26464/epp2020005

[17]

WeiJia Sun, Liang Zhao, Yong Wei, Li-Yun Fu, 2019: Detection of seismic events on Mars: a lunar perspective, Earth and Planetary Physics, 3, 290-297. doi: 10.26464/epp2019030

[18]

Jingnan Guo, Robert F. Wimmer-Schweingruber, Mateja Dumbović, Bernd Heber, YuMing Wang, 2020: A new model describing Forbush Decreases at Mars: combining the heliospheric modulation and the atmospheric influence, Earth and Planetary Physics, 4, 62-72. doi: 10.26464/epp2020007

[19]

Hui Tian, ZhongQuan Qu, YaJie Chen, LinHua Deng, ZhengHua Huang, Hao Li, Yue Zhong, Yu Liang, JingWen Zhang, YiGong Zhang, BaoLi Lun, XiangMing Cheng, XiaoLi Yan, ZhiKe Xue, YuXin Xin, ZhiMing Song, YingJie Zhu, Tanmoy Samanta, 2017: Observations of the solar corona during the total solar eclipse on 21 August 2017, Earth and Planetary Physics, 1, 68-71. doi: 10.26464/epp2017010

[20]

Bin Zhuang, YuMing Wang, ChengLong Shen, Rui Liu, 2018: A statistical study of the likelihood of a super geomagnetic storm occurring in a mild solar cycle, Earth and Planetary Physics, 2, 112-119. doi: 10.26464/epp2018012

Article Metrics
  • PDF Downloads()
  • Abstract views()
  • HTML views()
  • Cited by(0)
Catalog

Figures And Tables

Response of photoelectron peaks in the Martian ionosphere to solar EUV/X-ray irradiance

XiaoShu Wu, Jun Cui, YuTian Cao, WeiQin Sun, Qiong Luo, BinBin Ni